LV

BY

EN

Baldų gamyba keičiasi

Komentarai įrašui Baldų gamyba keičiasi yra išjungti Naujos Technologijos, Pranešimai

Europos baldų pramonė susidurdavo ir vis dar susiduria su dideliais iššūkiais. Daugelyje sričių esminės sąlygos nuolat keičiasi ir, kaip sudėtinė tiekimo grandinės dalis, „HOMAG Group“ stengiasi imtis iniciatyvos šiame procese. Čia pasakojama, kokį vaidmenį didžiausia medienos apdirbimo įrangos gamintoja atlieka besikeičiančioje baldų rinkoje.

Vienas iš pokyčių įvyko 1970 m., ir ne tik baldų pramonėje – pasiūla pradėjo viršyti paklausą. Šis pokytis padalino rinką į du segmentus: masinė gamyba ir masiniai individualūs užsakymai.

Dėl to veiklai abiejuose segmentuose buvo daromas vis didesnis spaudimas iš abiejų pusių. Vienoje pusėje buvo rinka su nuolat augančiais klientų reikalavimais, vis trumpėjančiais modelių ciklais ir didesne įvairove, bet mažėjančiais kiekiais. O kitoje pusėje – spaudimas dėl augančios konkurencijos, aukštų kokybės reikalavimų, trumpesnių tiekimo terminų, didesnio lankstumo, mažesnių kainų ir tai atsispindėjo augančiame kainos ir kokybės santykyje. Daugelį gamintojų šie pokyčiai privertė peržiūrėti savo kolektyvinius tikslus. Tuo tarpu masinės produkcijos gamintojai ir toliau didžiausią dėmesį skyrė didžiausiam įmanomam produktyvumo išnaudojimui, o vienetinės produkcijos gamintojams vienas iš tikslų tapo gamybos lankstumas, kuris susijęs su trumpesniais atlikimo terminais. „HOMAG Group Engineering“ sureagavo į šią situaciją: jie pradėjo projektuoti dvipusių staklių koncepcijas („powerLine“), kurios garantavo didelį našumą, be to, technikai ir inžinieriai paruošė lanksčias vienpusių staklių koncepcijas („flexLine“), kurios suteikė galimybę didinti produkcijos įvairovę.

Tuo metu vyraujanti forma buvo gamyba dirbtuvėse, kuriose santykis tarp rankomis ir staklėmis atliekamų darbų buvo maždaug vienodas. Pradėjus skverbtis japonų gamybos filosofijai, požiūris į gamybą pasikeitė. Be gamybos įrangos efektyvumo vis didesnis dėmesys buvo skiriamas našumui. Įprastą cechų gamybos procesą pakeitė linijinė gamyba. „HOMAG Group Engineering“ labai anksti suprato šios filosofijos potencialą ir pradėjo kurti stipriai specializuotas gamybos linijas, atsižvelgdami į konkrečiam produktui keliamus reikalavimus. Pradėjus kurti valdymo ir transportavimo sistemas, atsirado galimybė sujungti praeinamojo tipo stakles ir tokiu būdu sustiprinti mechanizacijos lygį.

„HOMAG Group“ gamybos asortimento išplėtimas bei visa baldų pramonės vertės sukūrimo grandinė tapo holistinio požiūrio į gamybos procesą pradžia. Buvo pradėti vystyti sprendimai su į atskirus gamybos procesus orientuotomis eksploatacinių savybių klasėmis, pavyzdžiui, pjovimo zona arba formatinis kraštų apdirbimas.

Taip pat buvo ir kitas dar svarbesnis faktorius: dėl didelių finansinių įsipareigojimų ir vis trumpesnių produktų naudojimo terminų sandėlyje laikyti prekes tapo vis rizikingiau. Taigi, trumpas gamybos ciklas ir efektyvus išteklių panaudojimas tapo strateginiu sėkmės faktoriumi konkurencinėje kovoje. Todėl 1980-aisiais ir 1990-aisiais pristatytas elektroninis duomenų apdorojimas buvo būtent tai, ko reikėjo šiam iššūkiui įveikti. Duomenų apdorojimas turėjo ne tik techninės naudos gamybos procesui, bet dėl jo visa su baldų gamyba susijusi veikla tapo labiau integruota ir susieta tarpusavyje. Gamybos planavimo ir valdymo sistemų bei „MRP II“ koncepcijos integravimas atvėrė naujas gamybos planavimo ir projektavimo galimybes.

„HOMAG Engineering“ suderino tai su greito reguliavimo gamybos sistemomis. Masinės gamybos sektoriuje gautas rezultatas – koncepcijos su daugialypio planavimo etapais, kurios padeda išvengti ruošinių kaupimo sandėlyje, leidžia atlikti surinkimą ir paviršių paruošimą pagal poreikį, o parinkimas ir pristatymas atliekami remiantis užsakymu. Tokiu būdu klientų finansiniai įsipareigojimai žymiai sumažėjo ir tuo pačiu metu sutrumpėjo gamybos ciklas.

Taikydami hibridinę strategiją „masinių individualių užsakymų“ srityje „HOMAG Engineering“ iš pradžių įgyvendino „Augti su „HOMAG Group““ koncepciją. Ši strategija leido suderinti rinkos keliamus reikalavimus su baldų gamintojų galimybėmis. Naujos gamybos technologijos, sumani informacija, komunikacijos technologijos ir strategija pagrįstos reorganizavimo koncepcijos tapo atsaku į individualios gamybos reikalavimus ir jau neefektyvią diferencijavimo strategiją.

Vienas iš pavyzdžių yra gamybos skirstymas į segmentus remiantis proporciniu komponentų kiekiu. Remiantis atskiro planavimo ciklu, tradiciniame ir ekonominiame (paremtas paklausa) procese identiškos standartinės A ir B kategorijų detalės ir toliau gaminamos didelėmis partijomis bei saugomos laikiname sandėlyje. Tuo tarpu C kategorijos komponentai, kurie yra labai skirtingi (pavyzdžiui, baldų fasadinės detalės), gaminami remiantis atskiro planavimo ciklu pagal individualius kliento reikalavimus formai ir spalvai. Tokia darbo organizavimo forma apriboja investicijas į laikinąjį A/B kategorijos detalių sandėlį bei leidžia nekaupti atsargų, kurios reikalingos specialius kliento reikalavimus atitinkančių komponentų gamybai.

Nuoseklus tolesnis išmanių vidinės logistikos koncepcijų vystymas kartu su gamybos valdymo technologija suteikė galimybę gamybos sistemas pilnai sujungti tarpusavyje. Dėl prognozuojamųjų optimizavimo algoritmų, kurie leidžia efektyviai panaudoti išteklius, tapo įmanomos net ir nedidelės apimties pjovimo partijos. Šioms koncepcijoms nereikalingas laikinas sandėliavimas ir jos vadovaujasi „vieno komponento“ principu. Kaupimo sistemos gali būti naudojamos tolesnių proceso etapų našumo svyravimų kompensavimui, todėl ir visa sistema tampa labiau prieinama. Gamybos valdymo sistema nuolat stebi komponentų gamybos procesą priklausomai nuo situacijos. Komponentai nustatyta seka tiekiami surinkimui iš pilnai automatizuotų paskirstymo ir konsolidacijos sandėlių. Tokiu būdu šių modernių sistemų darbo proceso planavimas sutrumpinamas iki kelių valandų.

Optimalus staklių ir sistemų panaudojimas yra vienas svarbiausių sėkmingos gamybos faktorių. Viena priežastis – prasmingas modeliavimas. Dinaminiai gamybos procesai atkuriami naudojant modelius, kuriuos galima konfigūruoti pagal realias darbo sąlygas. Šios technologijos pagalba galima įvertinti laukiamas eksploatacines savybes, atsižvelgiant į specifinį kliento produktų asortimentą. Be to, dar prieš pradedant gamybą, galima išanalizuoti silpnąsias vietas ir esant reikalui optimizuoti procesą. Galima išnagrinėti visus potencialiai neteisingus scenarijus. Tokiu būdu klientas išvengia per didelių išlaidų, o verslo rizika sumažinama iki minimumo. Modeliavimo technologija padeda sutaupyti maždaug nuo 2 iki 4 procentų nuo bendros investicijų sumos.

Prieš parodą „Ligna“ 2011 m. „HOMAG“ sukūrė naują programinės įrangos sprendimą išteklių efektyvumo optimizavimui – „MMR“ (Staklių kontrolė ir ataskaitos). „MMR“ savo savybėmis

gerokai viršija įprastų staklių duomenų apdorojimo įrankių funkcionalumą. Dėl išmanios įrašymo logikos optimizavimo potencialas užfiksuojamas ir pateikiamas grafinėse schemose.

Labai svarbus „MMR“ privalumas yra tas, kad visi klaidų pranešimai įrašomi ir rodomi centralizuotai. Dažniausios klaidų priežastys yra rodomos atitinkamame dialogo lange. Ši funkcija ypač efektyvi dirbant su tarpusavyje sujungtomis sistemomis. Anksčiau labai svarbi silpnųjų vietų diagnostika buvo beveik neįmanoma.

Vystymąsi ateityje nulems informacinės technologijos. Nuolatinis tolesnis „Industry 4.0“ strategijos tobulinimas arba „susieta gamyba“ per „išmanią įrangą“ (kuri jau yra realizuota) nuves prie „išmanios gamyklos“. Savaime kontroliuojami logistikos procesai, kurie leidžia transportavimo įrangai pačiai priimti sprendimus atsižvelgiant į faktinę situaciją, garantuoja didesnį visos sistemos patvarumą bei geresnes eksploatacines savybes. Proceso tikslas ir toliau bus mažinti kaupiamus produkcijos kiekius atskiruose gamybos etapuose.

Kitas ateities iššūkis – santykis tarp gamybos išlaidų ir transportavimo išlaidų. Dėl jo vietinę rinką aptarnaujančios gamybos vietos bus suskirstytos į regionus. Tokia tendencija jau matoma ir kitose gamybos šakose. Rezultatas – mažesnis gamybos etatų skaičius, didesnis lankstumas ir išteklių paskirstymo efektyvumas.

Individualizuoti sprendimai, ištisų sistemų realizavimas, puiki patirtis pramonės srityje – visa tai yra pagrindiniai „HOMAG Group“ charakterizuojantys bruožai. Individualius poreikius atitinkančių sistemų tiekimas yra pagrįstas patirtimi, aukštais kokybės standartais, moduline staklių konstrukcija, tobulu darbo atlikimu nuo projekto planavimo iki jo perdavimo. Kad projektas butų įgyvendintas sėkmingai, projektų vadovas bendrauja su klientu tiesiogiai visą laiką: nuo pirminių diskusijų iki projekto užbaigimo.

Kitas teigiamas aspektas, kuris naudingas klientui, – tai saugumas, kurį „HOMAG Group“ gali pasiūlyti dėl pasaulinės savo kompanijos struktūros. Dirbdamos su mūsų mašinomis ir sistemomis, įmonės gali lanksčiai reaguoti į besikeičiančius rinkos poreikius bei ekonominius pokyčius. Klientų lankstumą taip pat atspindi „HOMAG Group“ siūlomos paslaugos: specialistai žino kaip perduoti savo patirtį kitoms rinkoms bei technologinėms sritims, todėl veikia greitai. Tokiu būdu sinergijos efektas optimaliai išnaudojamas visame pasaulyje.