LV

BY

EN

UAB „Lintera“ sertifikuota ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015 kuris užtikrina jog įmonės vadybos sistema atitinka visus šiuos standarto reikalavimus pramoninės įrangos ir įrankių didmeninėje prekyboje, įrangos montavime, techniniame aptarnavime ir remonto darbuose.

Europos verslo praktikoje įmonės, įsidiegusios ISO 9001 standartą, traktuojamos kaip solidūs ir patikimi partneriai, kurie orientuojasi į klientus, ilgalaikius planus ir kokybę.

 

 

UAB „LINTERA“ yra įmonė, parduodanti pirmaujančių Vakarų Europos kompanijų aukščiausios kokybės įrangą medienos apdirbimui bei baldų gamybai, mažosios mechanizacijos įrankius bei automatikos ir hidraulikos komponentus bei vykdanti atstovaujamų gamintojų (prekių ženklų) įrangos remontą, techninį aptarnavimą ir klientų konsultavimą.

UAB „LINTERA“ rūpinasi ir siekia, kad jos parduodama įranga ir teikiamos paslaugos atitiktų klientų poreikius, pateisintų lūkesčius.

UAB „LINTERA“ vadovybė, siekdama išlaikyti aukštą darbo kultūrą, kurti, diegti ir tobulinti pažangius ir efektyvius darbo metodus, į klientą orientuotą, šiuolaikiškas technologijas naudojančią bendrovę, įsipareigoja:

–        klientams pateikti tik kokybiškus produktus ir paslaugas;

–        sekti technologijų vystymosi tendencijas ir klientams teikti tik jų poreikius tenkinančią įrangą, prietaisus bei paslaugas;

–        visose verslo ir valdymo veiklose įgyvendinti nuolatinio gerinimo principus;

–        puoselėti ir plėtoti ilgalaikius ryšius su partneriais, atsakingai vertinti tiekėjus ir subrangovus, palaikyti su jais abipusiai naudingus ryšius;

–        rūpintis savo darbuotojų kvalifikacija tobulinant jų žinias ir įgūdžius, ugdyti asmeninę darbuotojų atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas;

–        saugoti supančią aplinką, tausoti turimus išteklius;

–        dirbti sąžiningai pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų bei kitų dokumentų, reglamentuojančių ūkinę – komercinę veiklą reikalavimus.

 

Aukščiausioji vadovybė sukūrė ir įsipareigoja prižiūrėti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus bei nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą.

Kokybės tikslai nustatomi kiekvienais metais ir peržiūrimi vadybos vertinamosios analizės metu.

Kokybės politika yra viešas dokumentas, prieinama suinteresuotoms šalims. Aukščiausioji vadovybė įsipareigoja kokybės politiką periodiškai aiškinti darbuotojams ir siekti, kad šios politikos įgyvendinime dalyvautų visi įmonės darbuotojai. Kokybės politika kasmet vertinama ir, esant reikalui, peržiūrima vadybos vertinamosios analizės metu.